banner-overpireco
Geschiedenis

Wim van Garderen, founder van Pireco, heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van planten, struiken en bomen. Kortom met alles wat groeit en bloeit in onze ´Groene Long´. Met het volgen van de gewassen in hun groei-omstandigheden, heeft hij in de loop van deze decennia een grondige expertise ontwikkeld op het gebied van gezondheid en vitaliteit van plant, heester en boom. Door gedurende meer dan 25 jaar al deze kennis te bundelen, te experimenteren en onderzoek te doen naar oorzaken van de toename van ziekten en plagen, zocht hij natuurvriendelijke maar ook doeltreffende oplossingen. Waarbij hij uitging van het aanpakken van de oorzaken in plaats van het bestrijden van de symptomen. Zo is uiteindelijk in 2005 de gewasverzorgende serie van Pireco tot stand gekomen. Een productlijn op biologische basis, die effectief is en nog steeds wordt verfijnd. De zorg van Pireco gaat uit naar het herstellen van het natuurlijk evenwicht. Immers hier ligt de toekomst en het imago van het ´groen´ van ons land.


Door ´oude zienswijze´ toe te passen in combinatie met moderne techniek, plantversterkende middelen en gezond verstand geloven wij er in dat de natuur weer in evenwicht gebracht kan worden.


Onze filosofie

In veel gevallen staan gewassen, bomen en planten niet meer op hun natuurlijke standplaats, krijgen hun wortels te weinig ruimte, onvoldoende voeding of zijn de bodemomstandigheden niet langer optimaal. De toenemende verstedelijking en verstoringen kunnen hierbij een rol spelen. Maar ook de wisselvallige klimaat-omstandigheden en de veranderde grondwaterstanden verstoren het  natuurlijk evenwicht.

Gewas, plant of boom hebben daardoor meer tijd nodig om zich aan te passen. Door deze verstoringen blijken gewassen en graslanden vatbaarder te worden voor ziekten en plagen. Hun weerstand/vitaliteit neemt af. Met soms grote gevolgen.

Al sinds oudsher is bewezen dat met extracten van specifieke kruiden bijzondere resultaten zijn te behalen om gewassen te beschermen en versterken tegen invloeden van buitenaf door middel van een uitgekiende verzorging. Sinds vele jaren is Pireco met onderzoek en experimenten bezig om, conform deze filosofie, een compleet natuurvriendelijke productlijn te ontwikkelen. Waarmee wij de oorzaken willen aanpakken en willen bereiken dat de gewassen, bomen en planten weer meer vitaliteit krijgen. En dus weerbaarder gemaakt worden. In de praktijk is inmiddels bewezen dat deze aanpak succesvol werkt.

Het is veiliger voor de flora & fauna en het milieu. De eenvoudigste manier om schadelijke insectenvraat te voorkomen is in de eerste plaats om ze te ontmoedigen om bladeren en wortels van planten op te eten. Gezonde planten en een gezond leefmilieu is de beste verdediging om insectenplagen en plantziektes te voorkomen. Vaak ligt de oorzaak in een sterk verminderde vitaliteit van het gewas. Ontstaan door een veranderd klimaat, bodemomstandigheden, slechte standplaats, voeding- en humustekort, rassenkeuze etc. Natuurlijke vijanden van agressieve insecten zijn, vooral in woonwijken, grotendeels verdwenen. Ziekten en insectenplagen krijgen dan de kans om extreem toe te slaan.

Hierdoor wordt het natuurlijke evenwicht verstoord. Bomen en planten zijn vatbaarder geworden voor ziekten en plagen. Hun weerstand /vitaliteit neemt af. Met soms grote gevolgen, waardoor o.a. hele grote groepen bomen opeens dreigen te verzwakken of zelfs te verdwijnen. In de plantenteelt is al sinds oudsher bewezen dat met het toedienen van veilige, specifieke plantextracten bijzondere resultaten zijn te behalen om ziekten en plagen te voorkomen. De resultaten zijn meer dan veelbelovend.

Over-Pireco-Illustratie
4FjRBNff
artemis-(goed)
EU-vlag---Lage-kwaliteit
CU-PNG-Lage kwaliteit

©2017- Pireco Productie B.V.    |      Chroomstraat 8B  –  8211AS  –  Lelystad     |     Tel: (+31) 320 233 572   –   Email:  info@pireco.nl      |     Control Union Gecertificeerd 

Translate »